Lansare proiect

Asociaţia Help Autism în parteneriat cu Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA şi Asociaţia New Odyssey anunţă deschiderea proiectului Connecting for children with autism, finanţat de către Fundaţia Vodafone România, prin programul Connecting for Good 2017.

Scopul proiectului „Connecting for children with autism” reprezintă monitorizarea în timp real a gradului de recuperare a copilului cu autism prin dezvoltarea unei aplicaţii IT integrate, ce va conţine două subcomponente distincte şi va permite interconectarea echipei multidisciplinare medic – psiholog – asistent social – părinte – educator.

Sistemul creat prin proiect va cuprinde elemente esenţiale în procesele de: evidenţă, recuperare, evaluare şi reevaluare, intervenţie, educare şi integrare a copilului cu autism.

Astfel, subcomponentele aplicaţiei vor fi: o baza de date cu acces online ce va cuprinde toate informaţiile de evidenţă cu acces permis în funcţie de criterii bine stabilite, o aplicaţie mobilă ce va colecta datele din procesul de intervenţie în terapia de 1 la 1 psiholog – copil, transferând astfel fişele de evidenţă din format hârtie în format electronic.

De asemenea, sistemul integrat va oferi o evidenţă medicală – diagnostic medical, alte notiţe ale medicului specialist, evidenţă socială – fişa de evidenţă, certificate de dizabilitate, informaţii despre situaţia familială, date de interes terapeutic – evaluare şi reevaluare psihologică şi intervenţie terapeutică, fişe educative – date despre situaţia educaţională, programe ce sunt implementate în terapie şi corelate cu programa preşcolară / şcolară.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 1 an, începând cu luna iunie 2017

Rezultatele aşteptate:

  • Informarea şi instruirea a 70 de psihoterapeuţi în utilizarea aplicaţiei. Psihoterapeuţii vor beneficia de eficientizarea activității desfășurate în cadrul unei ședințe de terapie prin eliminarea timpului acordat completării fişelor pe suport de hârtie;
  • Eficientizarea procesului de stimulare a 300 de copii cu autism, ce vor beneficia de aplicaţia IT integrată, având ca rezultat îmbunătăţirea intervenţiei terapeutice. Prin intermediul aplicaţiei se va realiza o evidenţă mult mai exactă a copiilor din punct de vedere socio-educaţional, medical şi psihologic. Stakeholderii implicaţi vor putea urmări în timp real evoluţia dezvoltării copilului cu autism;
  • Dezvoltarea aplicaţiei IT integrate ce va sprijini psihoterapeuţii în activitatea de recuperare a copiilor cu autism. Prin intermediul aplicaţiei vor fi standardizate procesele de intervenţie terapeutică, bazate pe analiza comportamentală aplicată, procedură validată ştiinţific ca având rezultate eficiente în recuperarea copiilor cu TSA.

Proiectul este cofinanţat de către Fundaţia Vodafone România, prin programul Connecting for Good 2017, cofinantarea avand o valoare de 315.000 lei din total buget de 598.200 lei.

Despre parteneri:

Asociaţia Help Autism se implică activ, de 8 ani, în derularea de programe de conştientizare privind autismul, diagnosticul precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii cu autism. Pe lângă activitatea susţinută în schimbarea statutului autismului în România, asociaţia oferă servicii de terapie în cadrul a 5 centre, 7 parteneriate public-private şi la domiciliu, desfăşoară cursuri de formare în terapia ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri şi şedinţe de consiliere pentru părinţi şi este co-organizator al Conferinţei Internaţionale ABA.

 

Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile în programele de intervenţie pentru copiii cu tulburări comportamentale. În cei 9 ani de la înfiinţare, ATCA a deschis două centre de terapie, unde 139 de copii sunt implicaţi în terapia de recuperare. Asociaţia s-a specializat și în formarea terapeuţilor ABA, fiind singura instituţie din România care oferă analiștilor comportamentali cursuri de formare continua acreditate BACB, fiind co-organizator al Conferinţei Internaţionale ABA, eveniment acreditat la nivel internaţional.

 

Asociaţia New Odyssey sprijină de mai bine de 5 ani dezvoltarea copiilor cu autism prin educaţie incluzivă, cercetare și tehnologie. Pentru că fiecare copil este unic și are nevoie de un plan de intervenţie personalizat, se investește în formarea și specializarea terapeuţilor centrului în furnizarea de servicii educaţionale eficiente, bazate pe dovezi știinţifice, folosind principiile analizei comportante aplicate. New Odyssey beneficiază de o echipă multidisciplinară, incluzând în programul fiecărui copil și servicii de: logopedie, terapie senzorială și kinetoterapie. Asociația își extinde serviciile și în comunitate prin: programe de coordonare la domiciliu, workshop-uri de formare pentru familii, profesori, terapeuţi, grădinițe și școli, precum și servicii de practică în baza parteneriatului privat-public cu Universitatea București pentru studenții Facultăţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei.

Despre finanţator:

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998.   În cei 19 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.046 de programe derulate de 660 de ONG-uri din întreaga ţară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut 2 milioane de beneficiari – copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit peste 26 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.