Terapie ABA

Stabilirea planului de intervenţie și urmărirea progresului pe baza datelor colectate în timp real.

Copii

Vizualizarea traseului educaţional în timp real pentru fiecare copil cu TSA.

Testul EduABA

Acoperirea a 1200 de competenţe, organizate în 5 arii de dezvoltare, conform curriculei naţionale.

Comunicare

Validarea socială a rezultatelor obținute în terapie, de către părinţi, educatori și învăţători.