Eduaba s-a născut din dorința de a crea o legătură între factorii implicați în diagnosticarea și terapia persoanelor cu autism. Platforma vine în întâmpinarea nevoii unui instrument de lucru care să permită colaborarea membrilor echipei de lucru multidisciplinare, care se formează în jurul persoanei afectate cu TSA, de la stabilirea diagnosticului, la desfășurarea terapiei de recuperare și integrarea în școală și în societate: specialiștii psihologi, medici, asistenți sociali, părinți, educatori.

Bazele platformei au fost puse prin proiectul Connecting for children with autism, finanţat de către Fundaţia Vodafone România, prin programul Connecting for Good 2017 și dezvoltat de către  Asociaţia Help Autism în parteneriat cu Autism Voice (Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA) şi Asociaţia New Odyssey.

Una dintre rațiunile care au stat la baza dezvoltării acestui instrument și, totodată, unul dintre beneficiile lui majore reprezintă eficientizarea procesului de evaluare al copilului, prin 2 scale dedicate de evaluare, precum și prin generarea unor rapoarte dedicate:

  • Scala de dezvoltare pentru copiii atipici – Carolina Curriculum și
  • Edu-ABA – Scala de evaluare în educația timpurie

Monitorizarea în timp real și eficientizarea planurilor de intervenție vor facilita o intervenție documentată și vor reprezenta un sprijin real în dezvoltarea unor programe concrete de recuperare.

Baza de date  a persoanelor cu TSA va cuprinde toate informațiile de evidență și poate fi accesată online, ce acces dedicat pentru fiecare beneficiar, conform pachetelor de acces alese.